ELEKTROSMOG a VPLYV na naše ZDRAVIE

Dopad na zdravie 3,4,5G žiaenia, wifi a elektrosmogu je zrhnutý v správe EURÓPSKEJ ÚNIE a organizácie WHO.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf

zdroj :
https://www.elektrosmogazdravie.sk/