PREDSTAVUJEME VÁM produkt
regeneration plate
 
(ZARIADENIE určenÉ na hlbkový spánok a regeneráciu počas spánku)


REGENERATION PLATE
znižuje oxidačný stres počas noci

REGENERATION PLATE 
funguje proti zápalom


Pokojný spánok v prirodzenom vitálnom poli zabezpečuje "REGENERATION PLATE". Vo vitálnom poli regeneračnej platne má človek k dispozícii všetky bunkové frekvencie a všetky dôležité regeneračné frekvencie pre svoj energetický systém. Výsledky pokusov sú uvedené nižšie.


Osviežujúci spánok v prírodnom vitálnom poli :

Vo vitálnom poli regeneračnej platne sú ľudskému energetickému systému poskytované všetky frekvencie buniek a všetky dôležité regeneračné frekvencie.

Intenzita vitálneho poľa je nastavená tak, že energetický systém sa nemôže preťažiť. Vlastné energetické pole tela rezonuje len s frekvenciami, ktoré sú potrebné pre optimálne energetické zásobovanie buniek.


Účinok regeneračnej platne na používateľa je výhradne energetický a zahŕňa všetky známe podporné opatrenia pre energetiku, ako napríklad:

• Hlboký, osviežujúci spánok

• Harmonizácia tela, mysle a duše

• Odstránenie energetických blokád

• Otvorenie toku energie

• Ochrana pred environmentálnymi podnetmi


Každú noc sa energetický potenciál buniek jemne obnovuje. Vaša regulačná schopnosť je tak ráno opäť plne posilnená. Cítite sa úplne odpočinutí, regenerovaní a svieži. Jednoducho pripravený na nový deň.


Rozmery zariadenia sú: 33,3cm x 33,3cm x 2cm (džka x šírka x výška).


Výsledky z dartsch SCIENTIFIC - INŠTITÚT PRE TESTOVACIE SYSTÉMY, ZALOŽENÉ NA BUNKOVÝCH KULTÚRACH

Bunky vystavené pôsobeniu regeneračnej plane v porovnaní s kontrólnymi bunkami, ktoré tomuto pôsobeniu vystavené neboli :

Výsledky pokusov sú uvedené nižšie:

Tvorba endogénych radikálov sa znížila približne o 40 % v dôsledku použitia regeneračnej platne.

Regeneračná platňa teda môže znížit lokálny oxidačný stres na bunkovej úrovni a zlepšit' radikálmi spôsobené patofyziologické zmeny

(napr. zápálove procesy, sekundárne hojenie rán a pod.).


Vedúci testovacieho tímu, osoba zodpovedná za dizajn pokusu a za správu o výsledkoch pokusu :

Prof. Dr. Peter C. Dartsch (Diplomovaný biochemik)


Pri všetkých testovaných bunkových líniách mala regeneračná platňa ochranný účinok aj napriek rôznej citlivosti bunkových línií na oxidačný stres.

Výsledky pokusov sú uvedené nižšie:

I.) Pečeňové bunky (Hep G2): ochranny účinok regeneračnej platne = + 15 %

2.) Bunky pľúc (A-549): ochranný účinok regeneračnej platne = + 12 %

3.) Bunky spojivového tkaniva (L-929): ochranný účinok regeneračnej 

platne = + 12 %

4.) Bunky obličiek (MDCK): ochranný účinok regeneračnej platne = + 18 %