Negativní iony - základní principy a vliv na lidské zdraví

celé video nájdete tu:  https://www.youtube.com/watch?v=24AkNB3lHRQ

Negativní ionty - základní principy a vliv na lidské zdraví Vědec a kapacita na problematiku negativních iontů Ing. Zdeňek Buřival, CSc, který tuto pro veřejnost neznámou oblast intezivně zkoumá podstatnou část svého života, diskutuje s kolegou a primářem dětské léčebny speleoterapií Jihomoravského dětského centra MUDr. Pavlem Slavíkem o základních charakteristikách negativních iontů. Kde je nejyšší výskyt negativních iontů, jaké jsou jejich hodnoty a jaký je jejich vliv na lidské zdraví?

Cuts from a discussion about the negative ions Ing. Zdeněk Buřival, CSc. scientist studying the negative ions problematics
MUDr. Pavel Slavík Children´s centre in Southern Moravia with specialized health care, chief of the children´s sanatorium with speleotherapy

Video: Stanislav Miler Více informací o zdraví a zdravém bydlení a Akademii soběstačnosti na