Smernica Rakúskej Lekárskej Komory (ÖÄK)

Z dokumentácie vyplýva : 

Na základe zdokumentovaných prípadov je vhodné odporučiť, aby pacienti prijali určité opatrenia (aj ako preventívne opatrenia) na odstránenie alebo zníženie expozície EMP, ktoré môžu viesť k zmierneniu zdravotných problémov počas niekoľkých dní či týždňov. Medzi takéto opatrenia patrí nasledujúce:

Odpojenie (odpájanie z elektr. siete) napájania zo všetkých DECT bezšnúrových telefónov - namiesto toho sa odporúča použitie "klasických" šnúrových telefónov.
Odpojenie (odpájanie z elektr. siete) napájania zo všetkých prístupových bodov WLAN alebo WLAN routerov. ( Mnoho LAN routrov sú teraz vybavené ďalšim WLAN). Odpojenie napájania v spálni (vypnutie poistky) počas nočných hodín - Poznámka: Výhody by mali byť porovnané s potenciálnym rizikom nehody a použitie baterky je doporučené.

Odpojenie napájania pre všetky nepotrebné elektrické obvody, prípadne v celom byte alebo budove. Poznámka: Pozri poznámku vyššie.
Presunutie postele alebo stola na iné miesto s nižšou expozíciou, do inej miestnosti alebo podlažia; v prípade externých zdrojov vysokých frekvencií do izby vzdialenejšej od zdroja.

Prestať používať niektoré spotrebiče a žiarovky.
Dovybavenie elektroinštalácie budovy za účelom zníženia zvyškového prúdu a vyrovnávania prúdu (inštalácia prúdového chrániča RCD).


Kompletné znenie smernice nájdete tu :
https://www.elektrosmogazdravie.sk/wp-content/uploads/docs/Pokyny-Rakuskej-Lekarskej-Komory.pdf

zdroj : 
https://www.elektrosmogazdravie.sk/