QI QUANT TECHNOLÓGIA 

AKO FUNGUJE QI QUANT

TECHNOLÓGIA ?


Qi-Quant technológia je symbiózou Tesla patentov, poznatkov o frekvenčnej terapii, energetike a najnovších „kvantovo-fyzikálnych výskumov”


ZÁKLADNÉ PRVKY QI QUANT PRODUKTOV

Všetky Qi-Quant zariadenia sú prevádzkované vďaka voľnej (nulovej) energii a bez elektriny

Tieto komponenty vytvárajú unikátnu
qi quant technológiU 

1. Kvantovo-energetická informačná hmota

2. Generátory kvantových polí 

3. Menič frekvencie
frekvenčný menič

Frekvenčný menič implementuje informácie kvantových energetických materiálov do vytvoreného vitálneho poľa a poskytuje tak všetky potrebné frekvencie


GENERÁtor kvantového poľa 

Generátor kvantového poľa vytvára vitálne pole, stabilizuje ho a riadi silu poľa

"QI"

Univerzálna životná energia je súhrn všetkých dôležitých frekvencií a informácií, 

ktoré sú potrebné pre každú ľudskú činnosť na fyzickej a psychickej úrovni

"QUANT"

Svetelné kvantá (biofotóny) tvoria polia, ktoré prenikajú do všetkých ľudských 

systémov a neuveriteľnou rýchlosťou transportujú a sprístupňujú životnú energiu


Nicola tesla

"Pokiaľ chcete nájsť tajomstvo vesmíru, berte do úvahy všetko čo sa týka energie, frekvencie a vibrácie"

Nielse bohr

"Pokiaľ človek nie je z kvantovej teórie zaskočený, nemožno jej rozumieť"

Harald granzer

Po 17 rokoch výskumu v oblasti kvantovej fyziky sa Haraldovi Grenzerovi podarilo vyvinúť produktovú paletu jedinečných „energetických produktov“ kvantovej fyziky